หมวดหมู่:

lack in sth

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlack in sth

  • การออกเสียง : brakowało brakowało [pl]