หมวดหมู่:

lǐbàisì

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlǐbàisì

  • การออกเสียง : 禮拜四 禮拜四 [yue]