หมวดหมู่:

lýsingarorð

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlýsingarorð

 • การออกเสียง : svart svart [sv]
 • การออกเสียง : gul gul [da]
 • การออกเสียง : langur langur [en]
 • การออกเสียง : gult gult [sv]
 • การออกเสียง : hvítur hvítur [is]
 • การออกเสียง : svartur svartur [is]
 • การออกเสียง : bleik bleik [no]
 • การออกเสียง : rauður rauður [is]
 • การออกเสียง : brúnn brúnn [is]
 • การออกเสียง : hvít hvít [is]
 • การออกเสียง : rautt rautt [is]
 • การออกเสียง : fríður fríður [is]
 • การออกเสียง : grár grár [is]
 • การออกเสียง : grænt grænt [is]
 • การออกเสียง : gulur gulur [is]
 • การออกเสียง : hvítt hvítt [is]
 • การออกเสียง : brúnust brúnust [is]
 • การออกเสียง : langförull langförull [is]
 • การออกเสียง : lipur lipur [is]
 • การออกเสียง : fjólublá fjólublá [is]
 • การออกเสียง : grænn grænn [is]
 • การออกเสียง : norræn norræn [is]
 • การออกเสียง : grænni grænni [is]
 • การออกเสียง : appelsínugulastur appelsínugulastur [is]
 • การออกเสียง : blár blár [is]
 • การออกเสียง : grárra grárra [is]
 • การออกเสียง : gulari gulari [is]
 • การออกเสียง : sjúkur sjúkur [is]
 • การออกเสียง : afturbeygður afturbeygður [is]
 • การออกเสียง : blárri blárri [is]
 • การออกเสียง : móðguð móðguð [is]
 • การออกเสียง : hvítastur hvítastur [is]
 • การออกเสียง : hvítari hvítari [is]
 • การออกเสียง : bleikastur bleikastur [is]
 • การออกเสียง : móðgað móðgað [is]
 • การออกเสียง : órans órans [is]
 • การออกเสียง : stórbrotinn stórbrotinn [is]
 • การออกเสียง : sprenglærður sprenglærður [is]
 • การออกเสียง : brúnt brúnt [is]
 • การออกเสียง : blá blá [is]
 • การออกเสียง : appelsínugulust appelsínugulust [is]
 • การออกเสียง : brúnni brúnni [is]
 • การออกเสียง : gulastur gulastur [is]
 • การออกเสียง : móðgaður móðgaður [is]
 • การออกเสียง : appelsínugulast appelsínugulast [is]
 • การออกเสียง : flottur flottur [is]
 • การออกเสียง : brúnastur brúnastur [is]
 • การออกเสียง : rauðara rauðara [is]
 • การออกเสียง : gamaldags gamaldags [is]
 • การออกเสียง : syfjaður syfjaður [is]
 • การออกเสียง : rauðari rauðari [is]
 • การออกเสียง : grænastur grænastur [is]
 • การออกเสียง : gulast gulast [is]
 • การออกเสียง : norrænn norrænn [is]
 • การออกเสียง : þýður þýður [is]
 • การออกเสียง : rauðust rauðust [is]
 • การออกเสียง : bláust bláust [is]
 • การออกเสียง : gulust gulust [is]
 • การออกเสียง : ljúfur ljúfur [is]
 • การออกเสียง : rauðast rauðast [is]
 • การออกเสียง : fjólublátt fjólublátt [is]
 • การออกเสียง : nýkominn nýkominn [is]
 • การออกเสียง : bláastur bláastur [is]
 • การออกเสียง : nákvæmur nákvæmur [is]
 • การออกเสียง : svörtust svörtust [is]
 • การออกเสียง : árlegur árlegur [is]
 • การออกเสียง : fjólublár fjólublár [is]
 • การออกเสียง : hlessa hlessa [is]
 • การออกเสียง : grátt grátt [is]
 • การออกเสียง : hrjúfur hrjúfur [is]
 • การออกเสียง : skapgóður skapgóður [is]
 • การออกเสียง : rauðastur rauðastur [is]
 • การออกเสียง : fjólublárri fjólublárri [is]
 • การออกเสียง : fjólublárra fjólublárra [is]
 • การออกเสียง : grænna grænna [is]
 • การออกเสียง : gráastur gráastur [is]
 • การออกเสียง : bleikara bleikara [is]
 • การออกเสียง : brúnna brúnna [is]
 • การออกเสียง : grænust grænust [is]
 • การออกเสียง : óþægilegur óþægilegur [is]
 • การออกเสียง : blátt blátt [is]
 • การออกเสียง : grunsamlegur grunsamlegur [is]
 • การออกเสียง : bleikast bleikast [is]
 • การออกเสียง : rauð rauð [is]
 • การออกเสียง : brún brún [is]
 • การออกเสียง : lúterskur lúterskur [is]
 • การออกเสียง : appelsínugul appelsínugul [is]
 • การออกเสียง : kaþólskur kaþólskur [is]
 • การออกเสียง : svört svört [is]
 • การออกเสียง : gulara gulara [is]
 • การออกเสียง : appelsínugulara appelsínugulara [is]
 • การออกเสียง : hvítara hvítara [is]
 • การออกเสียง : hvítust hvítust [is]
 • การออกเสียง : appelsínugult appelsínugult [is]
 • การออกเสียง : bleikust bleikust [is]
 • การออกเสียง : appelsínugulur appelsínugulur [is]
 • การออกเสียง : bleikt bleikt [is]
 • การออกเสียง : ógerlegt ógerlegt [is]
 • การออกเสียง : grænast grænast [is]
 • การออกเสียง : græn græn [is]