หมวดหมู่:

Lérida

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLérida

  • การออกเสียง : Ilerda Ilerda [la]