หมวดหมู่:

Lérida

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLérida

  • การออกเสียง : Ilerda
    Ilerda [la]