• บันทึกการออกเสียงคำว่า pétote pétote [wa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า põlduba põlduba [et]
 • การออกเสียงคำว่า aeduba aeduba [et]
 • การออกเสียงคำว่า kikerhernes kikerhernes [et]
 • การออกเสียงคำว่า haricot à œil noir haricot à œil noir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cumin cumin [en]
 • การออกเสียงคำว่า 菜椒 菜椒 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า Olive Olive [en]
 • การออกเสียงคำว่า haricot vert haricot vert [en]
 • การออกเสียงคำว่า tomate tomate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anis anis [de]
 • การออกเสียงคำว่า haricot haricot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cresson cresson [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Piment Piment [de]
 • การออกเสียงคำว่า raifort raifort [fr]
 • การออกเสียงคำว่า romaine romaine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า radis noir radis noir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pourpier pourpier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pâtisson pâtisson [fr]
 • การออกเสียงคำว่า panais panais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mâche mâche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า maceron maceron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gombo gombo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า christophine christophine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chou romanesco chou romanesco [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chou de Bruxelles chou de Bruxelles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chayote chayote [es]
 • การออกเสียงคำว่า céleri-rave céleri-rave [fr]
 • การออกเสียงคำว่า céleri céleri [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pousses de bambou pousses de bambou [fr]