หมวดหมู่:

Légumes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLégumes

 • การออกเสียง : tomate tomate [fr]
 • การออกเสียง : Olive Olive [en]
 • การออกเสียง : Piment Piment [de]
 • การออกเสียง : haricot haricot [fr]
 • การออกเสียง : asperge asperge [fr]
 • การออกเสียง : anis anis [de]
 • การออกเสียง : haricot vert haricot vert [fr]
 • การออกเสียง : Laitue Laitue [fr]
 • การออกเสียง : lentille lentille [fr]
 • การออกเสียง : poivron poivron [fr]
 • การออกเสียง : mâche mâche [fr]
 • การออกเสียง : chayote chayote [en]
 • การออกเสียง : chou de Bruxelles chou de Bruxelles [fr]
 • การออกเสียง : pois chiche pois chiche [fr]
 • การออกเสียง : sauge sauge [fr]
 • การออกเสียง : céleri céleri [fr]
 • การออกเสียง : laurier laurier [fr]
 • การออกเสียง : romaine romaine [fr]
 • การออกเสียง : chicorée chicorée [fr]
 • การออกเสียง : coriandre coriandre [fr]
 • การออกเสียง : fèves fèves [fr]
 • การออกเสียง : échalote échalote [fr]
 • การออกเสียง : cresson cresson [fr]
 • การออกเสียง : pois cajan pois cajan [fr]
 • การออกเสียง : navet navet [sv]
 • การออกเสียง : le céleri le céleri [fr]
 • การออกเสียง : ciboule ciboule [fr]
 • การออกเสียง : romarin romarin [fr]
 • การออกเสียง : potiron potiron [fr]
 • การออกเสียง : haricot mungo haricot mungo [fr]
 • การออกเสียง : ciboulette ciboulette [fr]
 • การออกเสียง : chou-rave chou-rave [fr]
 • การออกเสียง : patate douce patate douce [fr]
 • การออกเสียง : chou chinois chou chinois [fr]
 • การออกเสียง : basilic basilic [fr]
 • การออกเสียง : panais panais [fr]
 • การออกเสียง : chou rouge chou rouge [fr]
 • การออกเสียง : gombo gombo [fr]
 • การออกเสียง : marjolaine marjolaine [fr]
 • การออกเสียง : camomille camomille [fr]
 • การออกเสียง : haricot à œil noir haricot à œil noir [fr]
 • การออกเสียง : origan origan [fr]
 • การออกเสียง : le chou le chou [fr]
 • การออกเสียง : menthe pouliot menthe pouliot [fr]
 • การออกเสียง : poivron rouge poivron rouge [fr]
 • การออกเสียง : boldo boldo [pt]
 • การออกเสียง : ail civette ail civette [fr]
 • การออกเสียง : céleri-rave céleri-rave [fr]
 • การออกเสียง : pourpier pourpier [fr]
 • การออกเสียง : raifort raifort [fr]
 • การออกเสียง : chou romanesco chou romanesco [fr]
 • การออกเสียง : rude odorante rude odorante [fr]
 • การออกเสียง : le broccoli le broccoli [fr]
 • การออกเสียง : pâtisson pâtisson [fr]
 • การออกเสียง : chénopode chénopode [fr]
 • การออกเสียง : rosier muscat rosier muscat [fr]
 • การออกเสียง : radis noir radis noir [fr]
 • การออกเสียง : céleri pomme céleri pomme [fr]
 • การออกเสียง : 菜椒 菜椒 [zh]
 • การออกเสียง : pousses de bambou pousses de bambou [fr]
 • การออกเสียง : le potiron le potiron [fr]
 • การออกเสียง : pois d'Angola pois d'Angola [fr]
 • การออกเสียง : porreau porreau [fr]
 • การออกเสียง : haricot adkuzi haricot adkuzi [fr]
 • การออกเสียง : valériane valériane [fr]
 • การออกเสียง : chou de Milan chou de Milan [fr]
 • การออกเสียง : maceron maceron [fr]
 • การออกเสียง : fèves de soja fèves de soja [fr]
 • การออกเสียง : épazote épazote [fr]
 • การออกเสียง : matico matico [fr]
 • การออกเสียง : Baume Mélisse Baume Mélisse [fr]
 • การออกเสียง : christophine christophine [fr]
 • การออกเสียง : põlduba põlduba [et]
 • การออกเสียง : kikerhernes kikerhernes [et]
 • การออกเสียง : aeduba aeduba [et]
 • บันทึกการออกเสียง : pétote pétote [wa] รอการออกเสียง