หมวดหมู่:

kurtarıcı

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkurtarıcı

  • การออกเสียง : isä
    isä [fi]