หมวดหมู่:

kurtarıcı

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkurtarıcı

  • การออกเสียง : isä isä [fi]