หมวดหมู่:

kultura żydowska

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkultura żydowska

  • การออกเสียง : szmonces szmonces [pl]
  • การออกเสียง : Chanuka Chanuka [pl]
  • การออกเสียง : szmoncesowy szmoncesowy [pl]
  • การออกเสียง : handełes handełes [pl]