หมวดหมู่:

księża

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงksięża

  • การออกเสียง : katedra katedra [pl]
  • การออกเสียง : duchowieństwo duchowieństwo [pl]
  • การออกเสียง : prałaci prałaci [pl]
  • การออกเสียง : sutanna sutanna [pl]
  • การออกเสียง : święcenia święcenia [pl]
  • การออกเสียง : koloratka koloratka [pl]
  • การออกเสียง : wyświęcenie wyświęcenie [pl]
  • การออกเสียง : taktowni taktowni [pl]
  • การออกเสียง : księżmi księżmi [pl]