หมวดหมู่:

krwotok

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkrwotok

  • การออกเสียง : wykrwawić się wykrwawić się [pl]
  • การออกเสียง : krwotoczna krwotoczna [pl]
  • การออกเสียง : okresowy okresowy [pl]
  • การออกเสียง : okrwawić okrwawić [pl]
  • การออกเสียง : krwotok z nosa krwotok z nosa [pl]