หมวดหมู่:

konsekwencja

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkonsekwencja

  • การออกเสียง : rezultat rezultat [ro]
  • การออกเสียง : konsekwentność konsekwentność [pl]
  • การออกเสียง : niekonsekwentny niekonsekwentny [pl]
  • การออกเสียง : niekonsekwencja niekonsekwencja [pl]
  • การออกเสียง : w konsekwencji w konsekwencji [pl]
  • การออกเสียง : bez konsekwencji bez konsekwencji [pl]
  • การออกเสียง : konsekwencją konsekwencją [pl]