หมวดหมู่:

kochać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkochać

 • การออกเสียง : Kocham cię Kocham cię [pl]
 • การออกเสียง : całym sercem całym sercem [pl]
 • การออกเสียง : kocham kocham [pl]
 • การออกเสียง : niekochany niekochany [pl]
 • การออกเสียง : pokochany pokochany [pl]
 • การออกเสียง : kochać nad życie kochać nad życie [pl]
 • การออกเสียง : dozgonnie dozgonnie [pl]
 • การออกเสียง : kochająca kochająca [pl]
 • การออกเสียง : podkochiwanie się podkochiwanie się [pl]
 • การออกเสียง : kochana kochana [pl]
 • การออกเสียง : miłować miłować [pl]
 • การออกเสียง : kochliwy kochliwy [pl]
 • การออกเสียง : kochając kochając [pl]
 • การออกเสียง : kochający kochający [pl]
 • การออกเสียง : umiłowanie umiłowanie [pl]
 • การออกเสียง : pokochać pokochać [pl]
 • การออกเสียง : ukochać ukochać [pl]
 • การออกเสียง : kochanek kochanek [pl]
 • การออกเสียง : Kocha Kocha [sw]
 • การออกเสียง : kochane kochane [pl]
 • การออกเสียง : kochanka kochanka [pl]
 • การออกเสียง : bez ograniczeń bez ograniczeń [pl]
 • การออกเสียง : do szaleństwa do szaleństwa [pl]
 • การออกเสียง : kochał kochał [pl]
 • การออกเสียง : bez wzajemności bez wzajemności [pl]