หมวดหมู่:

koła

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkoła

  • การออกเสียง : Kołodziejski Kołodziejski [pl]
  • การออกเสียง : rozstawienie rozstawienie [pl]
  • การออกเสียง : wentylowy wentylowy [pl]
  • การออกเสียง : emigranckie emigranckie [pl]
  • การออกเสียง : napędzane napędzane [pl]
  • การออกเสียง : okute okute [pl]
  • การออกเสียง : napędowe napędowe [pl]
  • การออกเสียง : turkot turkot [pl]
  • การออกเสียง : spod kół spod kół [pl]
  • การออกเสียง : pod kołami pod kołami [pl]