หมวดหมู่:

know sth back and forth

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงknow sth back and forth