หมวดหมู่:

Knock it off!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKnock it off!

  • การออกเสียง : Przestań! Przestań! [pl]