หมวดหมู่:

Knock it off!

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKnock it off!

  • การออกเสียง : Przestań!
    Przestań! [pl]