หมวดหมู่:

Kings of France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKings of France

  • การออกเสียง : Louis Louis [fr]
  • การออกเสียง : Pippin Pippin [lb]
  • การออกเสียง : Pépin le bref Pépin le bref [fr]
  • การออกเสียง : Hugh Capet Hugh Capet [fr]