หมวดหมู่:

Kimya terimleri

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKimya terimleri

 • การออกเสียง : flor flor [es]
 • การออกเสียง : metal metal [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : karbon karbon [pl]
 • การออกเสียง : platin platin [de]
 • การออกเสียง : nikel nikel [br]
 • การออกเสียง : sodyum sodyum [tr]
 • การออกเสียง : arsenik arsenik [sv]
 • การออกเสียง : tungsten tungsten [en]
 • การออกเสียง : oksijen oksijen [tr]
 • การออกเสียง : baryum baryum [fr]
 • การออกเสียง : Gümüş Gümüş [tr]
 • การออกเสียง : kimya kimya [tr]
 • การออกเสียง : baz baz [tr]
 • การออกเสียง : altın altın [tr]
 • การออกเสียง : iyon iyon [tr]
 • การออกเสียง : ısı ısı [tr]
 • การออกเสียง : molekül molekül [tr]
 • การออกเสียง : yanma yanma [az]
 • การออกเสียง : bakır bakır [tr]
 • การออกเสียง : asit asit [tr]
 • การออกเสียง : civa civa [tr]
 • การออกเสียง : deney deney [tr]
 • การออกเสียง : kurşun kurşun [tr]
 • การออกเสียง : Kükürt Kükürt [tr]
 • การออกเสียง : toryum toryum [tr]
 • การออกเสียง : karbonhidrat karbonhidrat [tr]
 • การออกเสียง : sezyum sezyum [tr]
 • การออกเสียง : anyon anyon [tr]
 • การออกเสียง : karışım karışım [tr]
 • การออกเสียง : inorganik inorganik [tr]
 • การออกเสียง : organik organik [tr]
 • การออกเสียง : potasyum potasyum [tr]
 • การออกเสียง : demir demir [crh]
 • การออกเสียง : oksit oksit [tr]
 • การออกเสียง : katyon katyon [tr]
 • การออกเสียง : lityum lityum [tr]
 • การออกเสียง : kaynama kaynama [tr]
 • การออกเสียง : homojen homojen [tr]
 • การออกเสียง : kalsiyum kalsiyum [tr]
 • การออกเสียง : nobelyum nobelyum [tr]
 • การออกเสียง : bazik bazik [tr]
 • การออกเสียง : berilyum berilyum [tr]
 • การออกเสียง : seyreltik seyreltik [tr]
 • การออกเสียง : çözülme çözülme [tr]
 • การออกเสียง : magnezyum magnezyum [tr]
 • การออกเสียง : silisyum silisyum [tr]
 • การออกเสียง : radyum radyum [tr]
 • การออกเสียง : helyum helyum [tr]
 • การออกเสียง : nötron nötron [tr]
 • การออกเสียง : çözelti çözelti [tr]
 • การออกเสียง : çözünürlük çözünürlük [tr]
 • การออกเสียง : heterojen heterojen [tr]
 • การออกเสียง : plutonyum plutonyum [tr]
 • การออกเสียง : kalay kalay [tr]
 • การออกเสียง : hidrojen hidrojen [tr]
 • การออกเสียง : ametal ametal [tr]
 • การออกเสียง : iyot iyot [tr]
 • การออกเสียง : molibden- molibden- [cs]
 • การออกเสียง : kadmiyum kadmiyum [tr]
 • การออกเสียง : titanyum titanyum [tr]
 • การออกเสียง : uranyum uranyum [tr]
 • การออกเสียง : çinko çinko [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : selenyum selenyum [kw] รอการออกเสียง