หมวดหมู่:

kiełbasa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkiełbasa

 • การออกเสียง : parówka parówka [pl]
 • การออกเสียง : kabanosy kabanosy [pl]
 • การออกเสียง : Biała Biała [pl]
 • การออกเสียง : serdelek serdelek [pl]
 • การออกเสียง : okopcona okopcona [pl]
 • การออกเสียง : serdelowa serdelowa [pl]
 • การออกเสียง : podeschnąć podeschnąć [pl]
 • การออกเสียง : plasterek plasterek [pl]
 • การออกเสียง : metka metka [fi]
 • การออกเสียง : podsuszona podsuszona [pl]
 • การออกเสียง : kiełbasiany kiełbasiany [pl]
 • การออกเสียง : czosnkowa czosnkowa [pl]
 • การออกเสียง : podsuszana podsuszana [pl]