หมวดหมู่:

keresztnevek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkeresztnevek

 • การออกเสียงคำว่า Alexander Alexander [en]
 • การออกเสียงคำว่า André André [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Aladdin Aladdin [en]
 • การออกเสียงคำว่า Júlia Júlia [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Gabriella Gabriella [en]
 • การออกเสียงคำว่า Arianna Arianna [en]
 • การออกเสียงคำว่า Adina Adina [en]
 • การออกเสียงคำว่า Csaba Csaba [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Gábor Gábor [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Emese Emese [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Margit Margit [sv]
 • การออกเสียงคำว่า László László [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Arnold Arnold [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ilona [ILONA] Ilona [ILONA] [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Azálea Azálea [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Adrián Adrián [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Levente Levente [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Judit Judit [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Krisztina Krisztina [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Amália Amália [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Balázs Balázs [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Hedvig Hedvig [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Antonietta Antonietta [hu]
 • การออกเสียงคำว่า peti peti [eo]
 • การออกเสียงคำว่า Adrienn Adrienn [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Anka Anka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Réka Réka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Laci Laci [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Zsigmond Zsigmond [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Attila Attila [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Arvid Arvid [sv]
 • การออกเสียงคำว่า rózsa rózsa [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Annabella Annabella [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Apor Apor [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Klára Klára [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Alvin Alvin [hu]
 • การออกเสียงคำว่า péter péter [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ede Ede [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Zoltán Zoltán [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Aletta Aletta [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Mátyás Mátyás [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Márton Márton [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Adorján Adorján [hu]
 • การออกเสียงคำว่า András András [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Sándor Sándor [hu]
 • การออกเสียงคำว่า István István [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Alinka Alinka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Zsuzsanna Zsuzsanna [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Lajos Lajos [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Amábel Amábel [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ferenc Ferenc [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Adri Adri [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ágoston Ágoston [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Zoli Zoli [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Szabolcs Szabolcs [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Jenő Jenő [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Dezső Dezső [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Anett Anett [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Dénes Dénes [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Tomi Tomi [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Máté Máté [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Tivadar Tivadar [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Aurél Aurél [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Anzelm Anzelm [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Arvéd Arvéd [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Elek Elek [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Angelusz Angelusz [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Alvina Alvina [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ábrahám Ábrahám [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Árpádina Árpádina [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Angéla Angéla [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ákos Ákos [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Arnó Arnó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Adél Adél [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Heléna Heléna [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Adeodáta Adeodáta [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ármina Ármina [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ajtony Ajtony [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Anízia Anízia [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Teréz Teréz [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Annarita Annarita [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ibolya Ibolya [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Gáspár Gáspár [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Anitra Anitra [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Angyalka Angyalka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Azár Azár [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Abiáta Abiáta [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Antónia Antónia [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Apród Apród [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Áprilka Áprilka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Esztike Esztike [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Avarka Avarka [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ottó Ottó [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Endre Endre [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ariadné Ariadné [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Apolló Apolló [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Afrodité Afrodité [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Ambrus Ambrus [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Arétász Arétász [hu]
 • การออกเสียงคำว่า Evelin Evelin [hu]