หมวดหมู่:

kaznodzieja

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkaznodzieja

  • การออกเสียง : kaznodziei kaznodziei [pl]
  • การออกเสียง : ambona ambona [pl]
  • การออกเสียง : Piotr Skarga Piotr Skarga [pl]
  • การออกเสียง : przysłów przysłów [pl]
  • การออกเสียง : baptysta baptysta [pl]