หมวดหมู่:

kazania

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkazania

  • การออกเสียง : kaznodziei kaznodziei [pl]
  • การออกเสียง : Kazań Kazań [pl]