หมวดหมู่:

kaupunki

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkaupunki

 • การออกเสียง : Helsinki
  Helsinki [fi]
 • การออกเสียง : Jyväskylä
  Jyväskylä [fi]
 • การออกเสียง : Rovaniemi
  Rovaniemi [fi]
 • การออกเสียง : Lappeenranta
  Lappeenranta [fi]
 • การออกเสียง : Lapua
  Lapua [fi]
 • การออกเสียง : Lahti
  Lahti [fi]
 • การออกเสียง : Vantaa
  Vantaa [fi]
 • การออกเสียง : Seinäjoki
  Seinäjoki [fi]
 • การออกเสียง : Kuopio
  Kuopio [fi]
 • การออกเสียง : Pori
  Pori [fi]
 • การออกเสียง : Riihimäki
  Riihimäki [fi]
 • การออกเสียง : kotka
  kotka [fi]
 • การออกเสียง : Mikkeli
  Mikkeli [fi]
 • การออกเสียง : Raahe
  Raahe [fi]
 • การออกเสียง : Lontoo
  Lontoo [fi]
 • การออกเสียง : Vaasa
  Vaasa [fi]
 • การออกเสียง : Sastamala
  Sastamala [fi]
 • การออกเสียง : Lohja
  Lohja [fi]
 • การออกเสียง : Tukholma
  Tukholma [fi]
 • การออกเสียง : Kokkola
  Kokkola [fi]
 • การออกเสียง : Kuhmo
  Kuhmo [fi]
 • การออกเสียง : Imatra
  Imatra [fi]
 • การออกเสียง : Saarijärvi
  Saarijärvi [fi]
 • การออกเสียง : Kouvola
  Kouvola [fi]
 • การออกเสียง : Akaa
  Akaa [fi]
 • การออกเสียง : Pietarsaari
  Pietarsaari [fi]
 • การออกเสียง : Viitasaari
  Viitasaari [fi]
 • การออกเสียง : Alajärvi
  Alajärvi [fi]
 • การออกเสียง : Tuira
  Tuira [fi]
 • การออกเสียง : Haaparanta
  Haaparanta [fi]
 • บันทึกการออกเสียง : Keuruu Keuruu [fi] รอการออกเสียง