หมวดหมู่:

Katakana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKatakana

 • การออกเสียง : アイスクリーム アイスクリーム [ja]
 • การออกเสียง : ヨーロッパ ヨーロッパ [ja]
 • การออกเสียง : アカウント アカウント [ja]
 • การออกเสียง : ピアノ ピアノ [ja]
 • การออกเสียง : ツ [ja]
 • การออกเสียง : アクセサリー アクセサリー [ja]
 • การออกเสียง : アスパラガス アスパラガス [ja]
 • การออกเสียง : アクロバット アクロバット [ja]
 • การออกเสียง : セ [ja]
 • การออกเสียง : アイスランド アイスランド [ja]
 • การออกเสียง : アーモンド アーモンド [ja]
 • การออกเสียง : アラート アラート [ja]
 • การออกเสียง : アイロン アイロン [ja]
 • การออกเสียง : ヤクザ ヤクザ [ja]
 • การออกเสียง : アゼルバイジャン アゼルバイジャン [ja]
 • การออกเสียง : ナ [ja]
 • การออกเสียง : アオサギ アオサギ [ja]
 • การออกเสียง : プ [ja]
 • การออกเสียง : レポート レポート [ja]
 • การออกเสียง : アイルランド アイルランド [ja]
 • การออกเสียง : デュ デュ [ja]
 • การออกเสียง : フェ フェ [ja]
 • การออกเสียง : アクセント アクセント [ja]
 • การออกเสียง : ミ [ja]
 • การออกเสียง : サ [ja]
 • การออกเสียง : ム [ja]
 • การออกเสียง : ジャ ジャ [ja]
 • การออกเสียง : ズ [ja]
 • การออกเสียง : フィ フィ [ja]
 • การออกเสียง : ス [ja]
 • การออกเสียง : リャ リャ [ja]
 • การออกเสียง : ニ [ja]
 • การออกเสียง : ログイン ログイン [ja]
 • การออกเสียง : リ [ja]
 • การออกเสียง : ア [ja]
 • การออกเสียง : ジャズ ジャズ [ja]
 • การออกเสียง : イ [ja]
 • การออกเสียง : ヒ [ja]
 • การออกเสียง : ミョ ミョ [ja]
 • การออกเสียง : ゾ [ja]
 • การออกเสียง : ウ [ja]
 • การออกเสียง : アーティスト アーティスト [ja]
 • การออกเสียง : タ [ja]
 • การออกเสียง : ポ [ja]
 • การออกเสียง : メ [ja]
 • การออกเสียง : ン [ja]
 • การออกเสียง : ヅ [ja]
 • การออกเสียง : ティ ティ [ja]
 • การออกเสียง : ジュ ジュ [ja]
 • การออกเสียง : ビ [ja]
 • การออกเสียง : ヤ [ja]
 • การออกเสียง : ギャ ギャ [ja]
 • การออกเสียง : ビュ ビュ [ja]
 • การออกเสียง : シャ シャ [ja]
 • การออกเสียง : アジト アジト [ja]
 • การออกเสียง : ラ [ja]
 • การออกเสียง : ショ ショ [ja]
 • การออกเสียง : アイドル アイドル [ja]
 • การออกเสียง : ウィ ウィ [ja]
 • การออกเสียง : ピャ ピャ [ja]
 • การออกเสียง : ユーモア ユーモア [ja]
 • การออกเสียง : ゼ [ja]
 • การออกเสียง : インターフォン インターフォン [ja]
 • การออกเสียง : ガ [ja]
 • การออกเสียง : ヲ [ja]
 • การออกเสียง : ファ ファ [ja]
 • การออกเสียง : ヌ [ja]
 • การออกเสียง : モ [ja]
 • การออกเสียง : アウトレット アウトレット [ja]
 • การออกเสียง : ディオスコレア ディオスコレア [ja]
 • การออกเสียง : グ [ja]
 • การออกเสียง : リュ リュ [ja]
 • การออกเสียง : アウト アウト [ja]
 • การออกเสียง : アセトアルデヒド アセトアルデヒド [ja]
 • การออกเสียง : ゴ [ja]
 • การออกเสียง : ドゥ ドゥ [ja]
 • การออกเสียง : ギュ ギュ [ja]
 • การออกเสียง : ザ [ja]
 • การออกเสียง : アセチレン アセチレン [ja]
 • การออกเสียง : チョ チョ [ja]
 • การออกเสียง : ジョ ジョ [ja]
 • การออกเสียง : マ [ja]
 • การออกเสียง : アクション アクション [ja]
 • การออกเสียง : ヒョ ヒョ [ja]
 • การออกเสียง : ペ [ja]
 • การออกเสียง : ネ [ja]
 • การออกเสียง : ボ [ja]
 • การออกเสียง : シュ シュ [ja]
 • การออกเสียง : ノ [ja]
 • การออกเสียง : ロジック ロジック [ja]
 • การออกเสียง : ヨ [ja]
 • การออกเสียง : ソ [ja]
 • การออกเสียง : アイスコーヒー アイスコーヒー [ja]
 • การออกเสียง : ペチカ ペチカ [ja]
 • การออกเสียง : ニャ ニャ [ja]
 • การออกเสียง : ディ ディ [ja]
 • การออกเสียง : ピュ ピュ [ja]
 • การออกเสียง : ゲ [ja]
 • การออกเสียง : キュ キュ [ja]
 • การออกเสียง : スフィンクス スフィンクス [ja]