หมวดหมู่:

Katakana

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKatakana

 • การออกเสียง : アイスクリーム
  アイスクリーム [ja]
 • การออกเสียง : ヨーロッパ
  ヨーロッパ [ja]
 • การออกเสียง : ピアノ
  ピアノ [ja]
 • การออกเสียง : アカウント
  アカウント [ja]
 • การออกเสียง : ツ
  [ja]
 • การออกเสียง : アスパラガス
  アスパラガス [ja]
 • การออกเสียง : アクセサリー
  アクセサリー [ja]
 • การออกเสียง : セ
  [ja]
 • การออกเสียง : アクロバット
  アクロバット [ja]
 • การออกเสียง : ヤクザ
  ヤクザ [ja]
 • การออกเสียง : アイスランド
  アイスランド [ja]
 • การออกเสียง : アーモンド
  アーモンド [ja]
 • การออกเสียง : アイロン
  アイロン [ja]
 • การออกเสียง : アラート
  アラート [ja]
 • การออกเสียง : プ
  [ja]
 • การออกเสียง : レポート
  レポート [ja]
 • การออกเสียง : デュ
  デュ [ja]
 • การออกเสียง : ナ
  [ja]
 • การออกเสียง : アゼルバイジャン
  アゼルバイジャン [ja]
 • การออกเสียง : アイルランド
  アイルランド [ja]
 • การออกเสียง : アオサギ
  アオサギ [ja]
 • การออกเสียง : アクセント
  アクセント [ja]
 • การออกเสียง : フェ
  フェ [ja]
 • การออกเสียง : フィ
  フィ [ja]
 • การออกเสียง : ミ
  [ja]
 • การออกเสียง : ズ
  [ja]
 • การออกเสียง : サ
  [ja]
 • การออกเสียง : ス
  [ja]
 • การออกเสียง : ム
  [ja]
 • การออกเสียง : ジャ
  ジャ [ja]
 • การออกเสียง : ニ
  [ja]
 • การออกเสียง : リ
  [ja]
 • การออกเสียง : リャ
  リャ [ja]
 • การออกเสียง : ログイン
  ログイン [ja]
 • การออกเสียง : ア
  [ja]
 • การออกเสียง : イ
  [ja]
 • การออกเสียง : ティ
  ティ [ja]
 • การออกเสียง : ジャズ
  ジャズ [ja]
 • การออกเสียง : ウ
  [ja]
 • การออกเสียง : ウィ
  ウィ [ja]
 • การออกเสียง : ン
  [ja]
 • การออกเสียง : タ
  [ja]
 • การออกเสียง : ヒ
  [ja]
 • การออกเสียง : ラ
  [ja]
 • การออกเสียง : ヅ
  [ja]
 • การออกเสียง : ゾ
  [ja]
 • การออกเสียง : アーティスト
  アーティスト [ja]
 • การออกเสียง : ミョ
  ミョ [ja]
 • การออกเสียง : メ
  [ja]
 • การออกเสียง : ポ
  [ja]
 • การออกเสียง : ビ
  [ja]
 • การออกเสียง : ジュ
  ジュ [ja]
 • การออกเสียง : アウトレット
  アウトレット [ja]
 • การออกเสียง : ヤ
  [ja]
 • การออกเสียง : シャ
  シャ [ja]
 • การออกเสียง : ユーモア
  ユーモア [ja]
 • การออกเสียง : アジト
  アジト [ja]
 • การออกเสียง : ギャ
  ギャ [ja]
 • การออกเสียง : ビュ
  ビュ [ja]
 • การออกเสียง : ゼ
  [ja]
 • การออกเสียง : ファ
  ファ [ja]
 • การออกเสียง : アイドル
  アイドル [ja]
 • การออกเสียง : ヲ
  [ja]
 • การออกเสียง : ガ
  [ja]
 • การออกเสียง : ショ
  ショ [ja]
 • การออกเสียง : ピャ
  ピャ [ja]
 • การออกเสียง : ミトコンドリア
  ミトコンドリア [ja]
 • การออกเสียง : インターフォン
  インターフォン [ja]
 • การออกเสียง : ゴ
  [ja]
 • การออกเสียง : ヌ
  [ja]
 • การออกเสียง : グ
  [ja]
 • การออกเสียง : ドゥ
  ドゥ [ja]
 • การออกเสียง : モ
  [ja]
 • การออกเสียง : ザ
  [ja]
 • การออกเสียง : リュ
  リュ [ja]
 • การออกเสียง : ディオスコレア
  ディオスコレア [ja]
 • การออกเสียง : アウト
  アウト [ja]
 • การออกเสียง : ディ
  ディ [ja]
 • การออกเสียง : マ
  [ja]
 • การออกเสียง : ノ
  [ja]
 • การออกเสียง : アセトアルデヒド
  アセトアルデヒド [ja]
 • การออกเสียง : ギュ
  ギュ [ja]
 • การออกเสียง : ボ
  [ja]
 • การออกเสียง : ジョ
  ジョ [ja]
 • การออกเสียง : アクション
  アクション [ja]
 • การออกเสียง : ヨ
  [ja]
 • การออกเสียง : ネ
  [ja]
 • การออกเสียง : シュ
  シュ [ja]
 • การออกเสียง : チョ
  チョ [ja]
 • การออกเสียง : ペ
  [ja]
 • การออกเสียง : アイスコーヒー
  アイスコーヒー [ja]
 • การออกเสียง : アセチレン
  アセチレン [ja]
 • การออกเสียง : ソ
  [ja]
 • การออกเสียง : ヒョ
  ヒョ [ja]
 • การออกเสียง : ジ
  [ja]
 • การออกเสียง : ロジック
  ロジック [ja]
 • การออกเสียง : ゲ
  [ja]
 • การออกเสียง : ペチカ
  ペチカ [ja]
 • การออกเสียง : ニャ
  ニャ [ja]
 • การออกเสียง : パ
  [ja]