หมวดหมู่:

Kashgar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKashgar

  • การออกเสียง : قەشقەر
    قەشقەر [ug]