หมวดหมู่:

kasłać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkasłać

  • การออกเสียง : kaszel kaszel [pl]
  • การออกเสียง : pokasływanie pokasływanie [pl]