หมวดหมู่:

Karakum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKarakum

  • การออกเสียง : Қарақұм Қарақұм [kk]
  • การออกเสียง : Garagum Garagum [tk]