หมวดหมู่:

kalbos dalis: veiksmažodžio bendratis: sngr.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: veiksmažodžio bendratis: sngr.

 • การออกเสียง : įsimylėti
  įsimylėti [lt]
 • การออกเสียง : puoštis
  puoštis [lt]
 • การออกเสียง : susitapatinti
  susitapatinti [lt]
 • การออกเสียง : gintis (vksm.)
  gintis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : dabintis
  dabintis [lt]
 • การออกเสียง : šakotis [vksm.]
  šakotis [vksm.] [lt]
 • การออกเสียง : klausytis
  klausytis [lt]
 • การออกเสียง : pasitikti (vksm.)
  pasitikti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsispręsti (vksm.)
  apsispręsti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : praustis
  praustis [lt]
 • การออกเสียง : skųstis (< skundžiasi; skundas)
  skųstis (< skundžiasi; skundas) [lt]
 • การออกเสียง : nusivalyti
  nusivalyti [lt]
 • การออกเสียง : gręžtis
  gręžtis [lt]
 • การออกเสียง : įsiklausyti
  įsiklausyti [lt]
 • การออกเสียง : atsigulti
  atsigulti [lt]
 • การออกเสียง : pūstis (vksm.)
  pūstis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : šlapintis
  šlapintis [lt]
 • การออกเสียง : kištis
  kištis [lt]
 • การออกเสียง : pasivaikščioti
  pasivaikščioti [lt]
 • การออกเสียง : atsirišti (vksm.)
  atsirišti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsirišti [vksm. bndr.]
  apsirišti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : muštis (vksm.)
  muštis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : rengtis (vksm.)
  rengtis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : nusirišti [vksm. bndr.]
  nusirišti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : nusirengti (vksm.)
  nusirengti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : kapstytis
  kapstytis [lt]
 • การออกเสียง : Vytis / vytis (vỹtis; dk./vksm.)
  Vytis / vytis (vỹtis; dk./vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atsispirti (vksm.)
  atsispirti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : autis [lt.]
  autis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : leistis (vksm.)
  leistis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsirengti (vksm.)
  apsirengti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atsiremti
  atsiremti [lt]
 • การออกเสียง : keistis
  keistis [lt]
 • การออกเสียง : stengtis
  stengtis [lt]
 • การออกเสียง : kapanotis
  kapanotis [lt]
 • การออกเสียง : stotis (vksm.)
  stotis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : džiaugtis
  džiaugtis [lt]
 • การออกเสียง : skustis ( < skutasi)
  skustis ( < skutasi) [lt]
 • การออกเสียง : atsimerkti
  atsimerkti [lt]
 • การออกเสียง : atsitokėti
  atsitokėti [lt]
 • การออกเสียง : susimąstyti
  susimąstyti [lt]
 • การออกเสียง : taikytis [lt.]
  taikytis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : elgtis [lt.]
  elgtis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : prisišvartuoti
  prisišvartuoti [lt]
 • การออกเสียง : plautis (vksm.)
  plautis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsigyventi
  apsigyventi [lt]
 • การออกเสียง : kraipytis
  kraipytis [lt]
 • การออกเสียง : apsirūpinti
  apsirūpinti [lt]
 • การออกเสียง : tuštintis (vksm.)
  tuštintis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : kauptis
  kauptis [lt]
 • การออกเสียง : suptis ( >supti)
  suptis ( >supti) [lt]
 • การออกเสียง : apsitraukti
  apsitraukti [lt]
 • การออกเสียง : vytis (vỹtis; vksm.)
  vytis (vỹtis; vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : prasidėti (vksm.)
  prasidėti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : ilsėtis
  ilsėtis [lt]
 • การออกเสียง : baidytis
  baidytis [lt]
 • การออกเสียง : atsibusti
  atsibusti [lt]
 • การออกเสียง : nusisegti [vksm. bndr.]
  nusisegti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : ginčytis [lt.]
  ginčytis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : užsisakyti
  užsisakyti [lt]
 • การออกเสียง : drumstis (vksm.)
  drumstis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsigobti
  apsigobti [lt]
 • การออกเสียง : šukuotis
  šukuotis [lt]
 • การออกเสียง : užsisegti [vksm. bndr.]
  užsisegti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : nusigerti (vksm.)
  nusigerti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : susidurti (vksm.)
  susidurti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : vystytis
  vystytis [lt]
 • การออกเสียง : kasytis
  kasytis [lt]
 • การออกเสียง : atsiskirti (vksm.)
  atsiskirti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : tuoktis
  tuoktis [lt]
 • การออกเสียง : verstis (vksm.)
  verstis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : susirasti (vksm.)
  susirasti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : kautis
  kautis [lt]
 • การออกเสียง : mokytis
  mokytis [lt]
 • การออกเสียง : apsisegti [vksm. bndr.]
  apsisegti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : užsitempti [vksm. bndr.]
  užsitempti [vksm. bndr.] [lt]
 • การออกเสียง : laikytis
  laikytis [lt]
 • การออกเสียง : pasirengti (pasireñgti; vksm. >~ )
  pasirengti (pasireñgti; vksm. >~ ) [lt]
 • การออกเสียง : stabilizuotis [lt.]
  stabilizuotis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : apsigobia
  apsigobia [lt]
 • การออกเสียง : užsimerkti
  užsimerkti [lt]
 • การออกเสียง : slėptis
  slėptis [lt]
 • การออกเสียง : šarvuotis [lt.]
  šarvuotis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : šypsotis
  šypsotis [lt]
 • การออกเสียง : dažytis
  dažytis [lt]
 • การออกเสียง : susilaukti (vksm.)
  susilaukti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atsisėsti (vksm.)
  atsisėsti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atsiklaupti
  atsiklaupti [lt]
 • การออกเสียง : nervintis
  nervintis [lt]
 • การออกเสียง : adaptuotis
  adaptuotis [lt]
 • การออกเสียง : pasikalbėti
  pasikalbėti [lt]
 • การออกเสียง : velykotis
  velykotis [lt]
 • การออกเสียง : pasiduoti (vksm.)
  pasiduoti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : telktis (vksm.)
  telktis (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : jaudintis [lt.]
  jaudintis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : užsitraukti (vksm.)
  užsitraukti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : kraustytis
  kraustytis [lt]
 • การออกเสียง : pasirinkti (vksm.)
  pasirinkti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : atsigerti (vksm.)
  atsigerti (vksm.) [lt]
 • การออกเสียง : apsipirkti (apsipir̃kti; vksm. >~)
  apsipirkti (apsipir̃kti; vksm. >~) [lt]