หมวดหมู่:

kalbos dalis: prielinksnis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: prielinksnis

 • การออกเสียง : per
  per [en]
 • การออกเสียง : prie
  prie [fr]
 • การออกเสียง : čia
  čia [lt]
 • การออกเสียง : Greta / greta [lt.]
  Greta / greta [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : iš [lt.]
  iš [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : ant [lt.]
  ant [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : aplink
  aplink [lt]
 • การออกเสียง : vidur
  vidur [lt]
 • การออกเสียง : prie [lt.]
  prie [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : anapus / Anapus [lt.]
  anapus / Anapus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : pagal [lt.]
  pagal [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : paskui ( =iš paskos) [lt.]
  paskui ( =iš paskos) [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : į [lt.]
  į [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : vietoje ( >vieta)
  vietoje ( >vieta) [lt]
 • การออกเสียง : nuo [lt.]
  nuo [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : nuo
  nuo [fi]
 • การออกเสียง : po [lt.]
  po [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : po (prl.) [lt.]
  po (prl.) [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : vietoj(e)
  vietoj(e) [lt]
 • การออกเสียง : greta (dkt. /prv. /prl.)
  greta (dkt. /prv. /prl.) [lt]
 • การออกเสียง : viršuj (prl.)
  viršuj (prl.) [lt]
 • การออกเสียง : šiapus
  šiapus [lt]
 • การออกเสียง : link [lt.]
  link [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : priešais [lt.]
  priešais [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : viršuje (prl. / dkt. >viršus)
  viršuje (prl. / dkt. >viršus) [lt]
 • การออกเสียง : be [lt.]
  be [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : viduj (prl.)
  viduj (prl.) [lt]
 • การออกเสียง : pas [lt.]
  pas [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : apie
  apie [lt]
 • การออกเสียง : už [lt.]
  už [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : anot [lt.]
  anot [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : šalia [lt.]
  šalia [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : tarp [lt.]
  tarp [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : nebetoli [lt.]
  nebetoli [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : pirmiausia
  pirmiausia [lt]
 • การออกเสียง : per [lt.]
  per [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : virš
  virš [lt]
 • การออกเสียง : pusiau (prv. / prl.)
  pusiau (prv. / prl.) [lt]
 • การออกเสียง : arti (prv. / prl.)
  arti (prv. / prl.) [lt]
 • การออกเสียง : ant (añt)
  ant (añt) [lt]
 • การออกเสียง : iki [lt.]
  iki [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : su [lt.]
  su [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : viršum
  viršum [lt]
 • การออกเสียง : palei
  palei [lt]
 • การออกเสียง : kiaurai
  kiaurai [lt]
 • การออกเสียง : vis (prl.)
  vis (prl.) [lt]
 • การออกเสียง : šalia (šalià; prv./prl. >~)
  šalia (šalià; prv./prl. >~) [lt]
 • การออกเสียง : prieš (priẽš; >~)
  prieš (priẽš; >~) [lt]
 • การออกเสียง : už (ùž)
  už (ùž) [lt]
 • การออกเสียง : abipus
  abipus [lt]
 • การออกเสียง : po (põ)
  po (põ) [lt]
 • การออกเสียง : nuo (nuõ; >~)
  nuo (nuõ; >~) [lt]
 • การออกเสียง : prie (priẽ)
  prie (priẽ) [lt]
 • การออกเสียง : ties [lt.]
  ties [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : pirma (pirmà; f.vns. V./Įn. >pirma)
  pirma (pirmà; f.vns. V./Įn. >pirma) [lt]
 • การออกเสียง : anapus /Anapus (anàpus; prv./prl.)
  anapus /Anapus (anàpus; prv./prl.) [lt]
 • การออกเสียง : arti (artì; prv./prl.>~)
  arti (artì; prv./prl.>~) [lt]
 • การออกเสียง : su (sù; >~)
  su (sù; >~) [lt]
 • การออกเสียง : po (põ; > ~)
  po (põ; > ~) [lt]
 • การออกเสียง : per (per̃; >~)
  per (per̃; >~) [lt]
 • การออกเสียง : apsukui (apsukuĩ; prl./prv. >~)
  apsukui (apsukuĩ; prl./prv. >~) [lt]