หมวดหมู่:

kalbos dalis: daiktavardis f.: nkt.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: daiktavardis f.: nkt.

 • การออกเสียง : kupė [lt.] kupė [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : dražė dražė [lt]
 • การออกเสียง : reziumė [lt.] reziumė [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : fru [lt.] fru [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : buklė [buklė̃] buklė [buklė̃] [lt]
 • การออกเสียง : taksi [lt.] taksi [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : želė želė [lt]
 • การออกเสียง : ledi [lt.] ledi [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : ateljė (→ dirbtuvė) ateljė (→ dirbtuvė) [lt]
 • การออกเสียง : fojė [nkt.] fojė [nkt.] [lt]
 • การออกเสียง : ateljė [lt.] ateljė [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : fotoateljė fotoateljė [lt]