หมวดหมู่:

kalbos dalis: būdvardis m.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkalbos dalis: būdvardis m.

 • การออกเสียง : sveiki
  sveiki [lt]
 • การออกเสียง : gražus
  gražus [lt]
 • การออกเสียง : taikus
  taikus [lt]
 • การออกเสียง : labas (lãbas; m.vns.;dkt./bdv.>~; jst.)
  labas (lãbas; m.vns.;dkt./bdv.>~; jst.) [lt]
 • การออกเสียง : dviskaitinis ( =dvisk.)
  dviskaitinis ( =dvisk.) [lt]
 • การออกเสียง : važiuoti
  važiuoti [lt]
 • การออกเสียง : pasėti (dlv.)
  pasėti (dlv.) [lt]
 • การออกเสียง : išblyškęs
  išblyškęs [lt]
 • การออกเสียง : mažmeninis [lt.]
  mažmeninis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : aklas (m.)
  aklas (m.) [lt]
 • การออกเสียง : menkas
  menkas [lt]
 • การออกเสียง : šnekus
  šnekus [lt]
 • การออกเสียง : plataus
  plataus [lt]
 • การออกเสียง : paikas (bdv. m.)
  paikas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : elektrinis
  elektrinis [lt]
 • การออกเสียง : nuoseklus
  nuoseklus [lt]
 • การออกเสียง : žemaūgis
  žemaūgis [lt]
 • การออกเสียง : pliuralinis (↔pliuralus /pliuralusis)
  pliuralinis (↔pliuralus /pliuralusis) [lt]
 • การออกเสียง : išblukęs
  išblukęs [lt]
 • การออกเสียง : ketvirtinis
  ketvirtinis [lt]
 • การออกเสียง : asmenuoti [lt.]
  asmenuoti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : žiaurus [lt.]
  žiaurus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : baigtas (bdv. m.)
  baigtas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : jaudrus
  jaudrus [lt]
 • การออกเสียง : doras (m.)
  doras (m.) [lt]
 • การออกเสียง : išbalęs
  išbalęs [lt]
 • การออกเสียง : santūrus
  santūrus [lt]
 • การออกเสียง : ketvirtainis
  ketvirtainis [lt]
 • การออกเสียง : sveiki! (sveikì; >sveikas)
  sveiki! (sveikì; >sveikas) [lt]
 • การออกเสียง : detalus
  detalus [lt]
 • การออกเสียง : senovinis
  senovinis [lt]
 • การออกเสียง : smalsus
  smalsus [lt]
 • การออกเสียง : gergždžiantis
  gergždžiantis [lt]
 • การออกเสียง : gamtinis
  gamtinis [lt]
 • การออกเสียง : didelis
  didelis [lt]
 • การออกเสียง : kasdienis
  kasdienis [lt]
 • การออกเสียง : blankus bdv. m.)
  blankus bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : 5-kampis / penkiakampis (bdv.)
  5-kampis / penkiakampis (bdv.) [lt]
 • การออกเสียง : labas! / labas (lãbas)
  labas! / labas (lãbas) [lt]
 • การออกเสียง : 2-rūšis /antrarūšis
  2-rūšis /antrarūšis [lt]
 • การออกเสียง : septynkampis / 7-kampis (bdv.)
  septynkampis / 7-kampis (bdv.) [lt]
 • การออกเสียง : saugus [lt.]
  saugus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : pliuralus ( ↔dauginis)
  pliuralus ( ↔dauginis) [lt]
 • การออกเสียง : šykštus [lt.]
  šykštus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : naujo ( >naujas)
  naujo ( >naujas) [lt]
 • การออกเสียง : žymus
  žymus [lt]
 • การออกเสียง : šaunuolis
  šaunuolis [lt]
 • การออกเสียง : šiltas (bdv. m.)
  šiltas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : augalinis
  augalinis [lt]
 • การออกเสียง : drūtas
  drūtas [lt]
 • การออกเสียง : tamsus (tamsùs; bdv.)
  tamsus (tamsùs; bdv.) [lt]
 • การออกเสียง : suaugęs
  suaugęs [lt]
 • การออกเสียง : sveikas (m.) / sveikas!
  sveikas (m.) / sveikas! [lt]
 • การออกเสียง : auksinis
  auksinis [lt]
 • การออกเสียง : abėcėlinis [lt.]
  abėcėlinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : paveldėti [lt.]
  paveldėti [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : trečiaeilis
  trečiaeilis [lt]
 • การออกเสียง : šalutinis
  šalutinis [lt]
 • การออกเสียง : seksualus
  seksualus [lt]
 • การออกเสียง : labiausiai ( >labai)
  labiausiai ( >labai) [lt]
 • การออกเสียง : laukinis [lt.]
  laukinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : kalti (bdv. m.; >kaltas)
  kalti (bdv. m.; >kaltas) [lt]
 • การออกเสียง : tiesus
  tiesus [lt]
 • การออกเสียง : senas (bdv. m.)
  senas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : gražūs ( >gražus)
  gražūs ( >gražus) [lt]
 • การออกเสียง : šiurkštus [lt.]
  šiurkštus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : vidinis
  vidinis [lt]
 • การออกเสียง : linksmas (bdv. m.)
  linksmas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : ilgas (bdv. m.)
  ilgas (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : dabartinis
  dabartinis [lt]
 • การออกเสียง : kolektyvinis [lt.]
  kolektyvinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : jautrus [lt.]
  jautrus [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : neaiškus
  neaiškus [lt]
 • การออกเสียง : siauras (bdv. m.)
  siauras (bdv. m.) [lt]
 • การออกเสียง : pasalus
  pasalus [lt]
 • การออกเสียง : morfologinis [lt.]
  morfologinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : taiklus
  taiklus [lt]
 • การออกเสียง : juridinis (↔ teisinis)
  juridinis (↔ teisinis) [lt]
 • การออกเสียง : laisvas (bdv. m. vnsk.)
  laisvas (bdv. m. vnsk.) [lt]
 • การออกเสียง : kelintinis (= klnt.)
  kelintinis (= klnt.) [lt]
 • การออกเสียง : azotinis [lt.]
  azotinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : šviežias
  šviežias [lt]
 • การออกเสียง : neaštrus
  neaštrus [lt]
 • การออกเสียง : mažakraujis [lt.]
  mažakraujis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : miniatiūrinis
  miniatiūrinis [lt]
 • การออกเสียง : minkštaširdis
  minkštaširdis [lt]
 • การออกเสียง : trankus
  trankus [lt]
 • การออกเสียง : žaliavalgis [lt.]
  žaliavalgis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : kvailas (m.)
  kvailas (m.) [lt]
 • การออกเสียง : ilgakojis
  ilgakojis [lt]
 • การออกเสียง : nealkoholinis
  nealkoholinis [lt]
 • การออกเสียง : didesni
  didesni [lt]
 • การออกเสียง : gero [m.]
  gero [m.] [lt]
 • การออกเสียง : pavydus
  pavydus [lt]
 • การออกเสียง : septynkampis (bdv.)
  septynkampis (bdv.) [lt]
 • การออกเสียง : teorinis [lt.]
  teorinis [lt.] [lt]
 • การออกเสียง : vangus
  vangus [lt]
 • การออกเสียง : galimi
  galimi [lt]
 • การออกเสียง : bailiu (dkt. / bdv.)
  bailiu (dkt. / bdv.) [lt]
 • การออกเสียง : nepilnavertis
  nepilnavertis [lt]