หมวดหมู่:

Kagemusha

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKagemusha

  • การออกเสียง : 影武者 影武者 [ja]