• การออกเสียงคำว่า 正法眼蔵 正法眼蔵 [zh]
  • การออกเสียงคำว่า 無門關 無門關 [ja]
  • การออกเสียงคำว่า 従容録 従容録 [ja]
  • การออกเสียงคำว่า 從容録 從容録 [zh]
  • การออกเสียงคำว่า 碧巖錄 碧巖錄 [ja]