หมวดหมู่:

kün

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkün

  • การออกเสียง : Күн Күн [tt]