หมวดหมู่:

Judentum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJudentum

  • การออกเสียง : mohel
    mohel [he]
  • การออกเสียง : Mohalim
    Mohalim [de]