หมวดหมู่:

jlpt n5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjlpt n5

 • การออกเสียง : 来る 来る [ja]
 • การออกเสียง : 仕事 仕事 [ja]
 • การออกเสียง : 切手 切手 [ja]
 • การออกเสียง : 明日 明日 [ja]
 • การออกเสียง : つまらない つまらない [ja]
 • การออกเสียง : 来週 来週 [ja]
 • การออกเสียง : 来月 来月 [ja]
 • การออกเสียง : 弱い 弱い [ja]
 • การออกเสียง : 読む 読む [ja]
 • การออกเสียง : 呼ぶ 呼ぶ [ja]
 • การออกเสียง : 良く 良く [ja]
 • การออกเสียง : 休む (やすむ) 休む (やすむ) [ja]
 • การออกเสียง : 休む 休む [ja]
 • การออกเสียง : 安い 安い [ja]
 • การออกเสียง : 易しい 易しい [ja]
 • การออกเสียง : 八百屋 八百屋 [ja]
 • การออกเสียง : もっと もっと [ja]
 • การออกเสียง : 持つ 持つ [ja]
 • การออกเสียง : もう一度 もう一度 [ja]
 • การออกเสียง : もう もう [ja]
 • การออกเสียง : メートル メートル [ja]
 • การออกเสียง : 難しい 難しい [ja]
 • การออกเสียง : 向こう 向こう [ja]
 • การออกเสียง : みんな みんな [ja]
 • การออกเสียง : 見る 見る [ja]
 • การออกเสียง : 皆さん 皆さん [ja]
 • การออกเสียง : 見せる 見せる [ja]
 • การออกเสียง : 短い 短い [ja]
 • การออกเสียง : 磨く 磨く [ja]
 • การออกเสียง : 万年筆 万年筆 [ja]
 • การออกเสียง : 丸い 丸い [ja]
 • การออกเสียง : マッチ マッチ [ja]
 • การออกเสียง : まっすぐ まっすぐ [ja]
 • การออกเสียง : 待つ 待つ [ja]
 • การออกเสียง : また また [ja]
 • การออกเสียง : 不味い (まずい) 不味い (まずい) [ja]
 • การออกเสียง : 曲がる 曲がる [ja]
 • การออกเสียง : 毎晩 毎晩 [ja]
 • การออกเสียง : 毎年 毎年 [ja]
 • การออกเสียง : 毎日 毎日 [ja]
 • การออกเสียง : まいしゅう まいしゅう [ja]
 • การออกเสียง : 毎週 毎週 [ja]
 • การออกเสียง : まいつき まいつき [ja]
 • การออกเสียง : 毎月 毎月 [ja]
 • การออกเสียง : まいあさ まいあさ [ja]
 • การออกเสียง : 毎朝 毎朝 [ja]
 • การออกเสียง : ほんとう ほんとう [ja]
 • การออกเสียง : 本棚 本棚 [ja]
 • การออกเสียง : ボタン ボタン [ja]
 • การออกเสียง : 細い 細い [ja]
 • การออกเสียง : ポスト ポスト [ja]
 • การออกเสียง : 欲しい 欲しい [ja]
 • การออกเสียง : ポケット ポケット [ja]
 • การออกเสียง : ほか ほか [ja]
 • การออกเสียง : ボールペン ボールペン [ja]
 • การออกเสียง : ペン ペン [ja]
 • การออกเสียง : ペット ペット [ja]
 • การออกเสียง : ベッド ベッド [ja]
 • การออกเสียง : ページ ページ [ja]
 • การออกเสียง : 古い 古い [ja]
 • การออกเสียง : 降る 降る [ja]
 • การออกเสียง : 太い 太い [ja]
 • การออกเสียง : 鶏肉 鶏肉 [ja]
 • การออกเสียง : 豚肉 豚肉 [ja]
 • การออกเสียง : 吹く 吹く [ja]
 • การออกเสียง : フォーク フォーク [ja]
 • การออกเสียง : プール プール [ja]
 • การออกเสียง : フィルム フィルム [ja]
 • การออกเสียง : 広い 広い [ja]
 • การออกเสียง : 低い 低い [ja]
 • การออกเสียง : 弾く 弾く [ja]
 • การออกเสียง : 引く 引く [ja]
 • การออกเสียง : ハンカチ ハンカチ [ja]
 • การออกเสียง : パン パン [ja]
 • การออกเสียง : 晴れる 晴れる [ja]
 • การออกเสียง : 晴れ 晴れ [ja]
 • การออกเสียง : 貼る 貼る [ja]
 • การออกเสียง : 早い 早い [ja]
 • การออกเสียง : 話す 話す [ja]
 • การออกเสียง : 働く 働く [ja]
 • การออกเสียง : 二十歳 二十歳 [ja]
 • การออกเสียง : バター バター [ja]
 • การออกเสียง : バス バス [ja]
 • การออกเสียง : 走る 走る [ja]
 • การออกเสียง : 初めて 初めて [ja]
 • การออกเสียง : 始まる 始まる [ja]
 • การออกเสียง : 入る 入る [ja]
 • การออกเสียง : とりにく とりにく [ja]
 • การออกเสียง : 灰皿 灰皿 [ja]
 • การออกเสียง : はい はい [ja]
 • การออกเสียง : パーティー パーティー [ja]
 • การออกเสียง : おおきい おおきい [ja]
 • การออกเสียง : 乗る 乗る [ja]
 • การออกเสียง : 飲み物 飲み物 [ja]
 • การออกเสียง : 登る 登る [ja]
 • การออกเสียง : ネクタイ ネクタイ [ja]
 • การออกเสียง : 寝る 寝る [ja]
 • การออกเสียง : 温い 温い [ja]
 • การออกเสียง : 脱ぐ 脱ぐ [ja]
 • การออกเสียง : ニュース ニュース [ja]