หมวดหมู่:

jlpt n5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjlpt n5

 • การออกเสียง : 青い 青い [ja]
 • การออกเสียง : 静か 静か [ja]
 • การออกเสียง : 面白い 面白い [ja]
 • การออกเสียง : 音楽 音楽 [ja]
 • การออกเสียง : 頼む 頼む [ja]
 • การออกเสียง : 風邪 風邪 [ja]
 • การออกเสียง : 飛ぶ 飛ぶ [ja]
 • การออกเสียง : 食べる 食べる [ja]
 • การออกเสียง : 食べ物 食べ物 [ja]
 • การออกเสียง : 飲み物 飲み物 [ja]
 • การออกเสียง : 飴 [ja]
 • การออกเสียง : 駅 [ja]
 • การออกเสียง : 高い 高い [ja]
 • การออกเสียง : 鳴く 鳴く [ja]
 • การออกเสียง : 鶏肉 鶏肉 [ja]
 • การออกเสียง : 黄色い 黄色い [ja]
 • การออกเสียง : 黒い 黒い [ja]