หมวดหมู่:

jlpt n5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjlpt n5

 • การออกเสียง : akarui akarui [ja]
 • การออกเสียง : あげる あげる [ja]
 • การออกเสียง : あさって あさって [ja]
 • การออกเสียง : あそこ あそこ [ja]
 • การออกเสียง : あたま あたま [ja]
 • การออกเสียง : あちら あちら [ja]
 • การออกเสียง : あっち あっち [ja]
 • การออกเสียง : あなた あなた [ja]
 • การออกเสียง : あの あの [ja]
 • การออกเสียง : アパート アパート [ja]
 • การออกเสียง : あびる あびる [ja]
 • การออกเสียง : あまり あまり [ja]
 • การออกเสียง : あめ(雨) あめ(雨) [ja]
 • การออกเสียง : あめ(飴) あめ(飴) [ja]
 • การออกเสียง : ある ある [ja]
 • การออกเสียง : あれ あれ [ja]
 • การออกเสียง : いい いい [ja]
 • การออกเสียง : いいえ いいえ [ja]
 • การออกเสียง : いかが いかが [ja]
 • การออกเสียง : いくつ いくつ [ja]
 • การออกเสียง : いくら いくら [ja]
 • การออกเสียง : いしゃ いしゃ [ja]
 • การออกเสียง : いす いす [ja]
 • การออกเสียง : いそがしい いそがしい [ja]
 • การออกเสียง : いたい (痛い) いたい (痛い) [ja]
 • การออกเสียง : いちばん いちばん [ja]
 • การออกเสียง : いつ いつ [ja]
 • การออกเสียง : いつも いつも [ja]
 • การออกเสียง : いろいろ いろいろ [ja]
 • การออกเสียง : ええ ええ [ja]
 • การออกเสียง : エレベーター エレベーター [ja]
 • การออกเสียง : えんぴつ えんぴつ [ja]
 • การออกเสียง : おいしい おいしい [ja]
 • การออกเสียง : おおい おおい [ja]
 • การออกเสียง : おおきい おおきい [ja]
 • การออกเสียง : おおぜい おおぜい [ja]
 • การออกเสียง : おかし おかし [ja]
 • การออกเสียง : おじさん おじさん [ja]
 • การออกเสียง : おととい おととい [ja]
 • การออกเสียง : おととし おととし [ja]
 • การออกเสียง : おばあさん おばあさん [ja]
 • การออกเสียง : おばさん おばさん [ja]
 • การออกเสียง : おまわりさん おまわりさん [ja]
 • การออกเสียง : おもしろい おもしろい [ja]
 • การออกเสียง : お兄さん お兄さん [ja]
 • การออกเสียง : お姉さん お姉さん [ja]
 • การออกเสียง : お弁当 お弁当 [ja]
 • การออกเสียง : お手洗い お手洗い [ja]
 • การออกเสียง : お母さん (おかあさん) お母さん (おかあさん) [ja]
 • การออกเสียง : お父さん お父さん [ja]
 • การออกเสียง : お皿 お皿 [ja]
 • การออกเสียง : お茶 お茶 [ja]
 • การออกเสียง : お菓子 お菓子 [ja]
 • การออกเสียง : お酒 お酒 [ja]
 • การออกเสียง : お金 お金 [ja]
 • การออกเสียง : お風呂 お風呂 [ja]
 • การออกเสียง : かける かける [ja]
 • การออกเสียง : カップ カップ [ja]
 • การออกเสียง : かばん かばん [ja]
 • การออกเสียง : かびん かびん [ja]
 • การออกเสียง : カメラ カメラ [ja]
 • การออกเสียง : カレー カレー [ja]
 • การออกเสียง : カレンダー カレンダー [ja]
 • การออกเสียง : かわいい かわいい [ja]
 • การออกเสียง : ギター ギター [ja]
 • การออกเสียง : きれい きれい [ja]
 • การออกเสียง : キログラム キログラム [ja]
 • การออกเสียง : キロメートル キロメートル [ja]
 • การออกเสียง : ください ください [ja]
 • การออกเสียง : クラス クラス [ja]
 • การออกเสียง : グラム グラム [ja]
 • การออกเสียง : コート コート [ja]
 • การออกเสียง : コーヒー コーヒー [ja]
 • การออกเสียง : ここ ここ [ja]
 • การออกเสียง : こちら こちら [ja]
 • การออกเสียง : こっち こっち [ja]
 • การออกเสียง : コップ コップ [ja]
 • การออกเสียง : この この [ja]
 • การออกเสียง : コピーする コピーする [ja]
 • การออกเสียง : これ これ [ja]
 • การออกเสียง : こんな こんな [ja]
 • การออกเสียง : さあ さあ [ja]
 • การออกเสียง : しかし しかし [ja]
 • การออกเสียง : じゃあ じゃあ [ja]
 • การออกเสียง : シャツ シャツ [ja]
 • การออกเสียง : シャワー シャワー [ja]
 • การออกเสียง : しょうゆ しょうゆ [ja]
 • การออกเสียง : スカート スカート [ja]
 • การออกเสียง : すぐに すぐに [ja]
 • การออกเสียง : ストーブ ストーブ [ja]
 • การออกเสียง : スプーン スプーン [ja]
 • การออกเสียง : スポーツ スポーツ [ja]
 • การออกเสียง : ズボン ズボン [ja]
 • การออกเสียง : スリッパ スリッパ [ja]
 • การออกเสียง : する する [ja]
 • การออกเสียง : セーター セーター [ja]
 • การออกเสียง : ゼロ ゼロ [ja]
 • การออกเสียง : そうして そうして [ja]
 • การออกเสียง : そこ そこ [ja]
 • การออกเสียง : そして そして [ja]