หมวดหมู่:

jlpt n5

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjlpt n5

 • การออกเสียง : 犬 [ja]
 • การออกเสียง : 大きい 大きい [ja]
 • การออกเสียง : 音楽 音楽 [ja]
 • การออกเสียง : 食べる 食べる [ja]
 • การออกเสียง : 家 [ja]
 • การออกเสียง : 明日 明日 [ja]
 • การออกเสียง : 女 [ja]
 • การออกเสียง : 今日 今日 [ja]
 • การออกเสียง : 冷たい 冷たい [ja]
 • การออกเสียง : 雨 [ja]
 • การออกเสียง : かわいい かわいい [ja]
 • การออกเสียง : 赤い 赤い [ja]
 • การออกเสียง : コーヒー コーヒー [ja]
 • การออกเสียง : 新しい 新しい [ja]
 • การออกเสียง : 赤 [ja]
 • การออกเสียง : 映画 映画 [ja]
 • การออกเสียง : 風邪 風邪 [ja]
 • การออกเสียง : する する [ja]
 • การออกเสียง : テレビ テレビ [ja]
 • การออกเสียง : 熱い 熱い [ja]
 • การออกเสียง : 青 [ja]
 • การออกเสียง : 好き 好き [ja]
 • การออกเสียง : 朝 [ja]
 • การออกเสียง : 秋 [ja]
 • การออกเสียง : 月曜日 月曜日 [ja]
 • การออกเสียง : 小さい 小さい [ja]
 • การออกเสียง : 言う 言う [ja]
 • การออกเสียง : 足 [ja]
 • การออกเสียง : 暑い 暑い [ja]
 • การออกเสียง : 姉 [ja]
 • การออกเสียง : どこ どこ [ja]
 • การออกเสียง : あなた あなた [ja]
 • การออกเสียง : 英語 英語 [ja]
 • การออกเสียง : 兄 [ja]
 • การออกเสียง : いいえ いいえ [ja]
 • การออกเสียง : 難しい 難しい [ja]
 • การออกเสียง : 牛乳 牛乳 [ja]
 • การออกเสียง : はい はい [ja]
 • การออกเสียง : 奥さん 奥さん [ja]
 • การออกเสียง : べんきょう べんきょう [ja]
 • การออกเสียง : 大人 大人 [ja]
 • การออกเสียง : 駅 [ja]
 • การออกเสียง : ゼロ ゼロ [ja]
 • การออกเสียง : 弟 [ja]
 • การออกเสียง : 父 [ja]
 • การออกเสียง : お菓子 お菓子 [ja]
 • การออกเสียง : できる できる [ja]
 • การออกเสียง : 男 [ja]
 • การออกเสียง : 二十歳 二十歳 [ja]
 • การออกเสียง : 習う 習う [ja]
 • การออกเสียง : 高い 高い [ja]
 • การออกเสียง : 明るい 明るい [ja]
 • การออกเสียง : 低い 低い [ja]
 • การออกเสียง : ズボン ズボン [ja]
 • การออกเสียง : 見る 見る [ja]
 • การออกเสียง : いつ いつ [ja]
 • การออกเสียง : お酒 お酒 [ja]
 • การออกเสียง : おいしい おいしい [ja]
 • การออกเสียง : 長い 長い [ja]
 • การออกเสียง : 聞く 聞く [ja]
 • การออกเสียง : なぜ なぜ [ja]
 • การออกเสียง : ある ある [ja]
 • การออกเสียง : 歩く 歩く [ja]
 • การออกเสียง : これ これ [ja]
 • การออกเสียง : トイレ トイレ [ja]
 • การออกเสียง : お手洗い お手洗い [ja]
 • การออกเสียง : 水曜日 水曜日 [ja]
 • การออกเสียง : パン パン [ja]
 • การออกเสียง : きれい きれい [ja]
 • การออกเสียง : 日曜日 日曜日 [ja]
 • การออกเสียง : じゃあ じゃあ [ja]
 • การออกเสียง : 行く 行く [ja]
 • การออกเสียง : 来る 来る [ja]
 • การออกเสียง : あめ(飴) あめ(飴) [ja]
 • การออกเสียง : 仕事 仕事 [ja]
 • การออกเสียง : 会う 会う [ja]
 • การออกเสียง : 木曜日 木曜日 [ja]
 • การออกเสียง : 金曜日 金曜日 [ja]
 • การออกเสียง : それ それ [ja]
 • การออกเสียง : 土曜日 土曜日 [ja]
 • การออกเสียง : 喫茶店 喫茶店 [ja]
 • การออกเสียง : 食べ物 食べ物 [ja]
 • การออกเสียง : 切手 切手 [ja]
 • การออกเสียง : 男の子 男の子 [ja]
 • การออกเสียง : 薄い 薄い [ja]
 • การออกเสียง : カレー カレー [ja]
 • การออกเสียง : 降る 降る [ja]
 • การออกเสียง : 起きる 起きる [ja]
 • การออกเสียง : 立つ 立つ [ja]
 • การออกเสียง : もう もう [ja]
 • การออกเสียง : 女の子 女の子 [ja]
 • การออกเสียง : 話す 話す [ja]
 • การออกเสียง : 同じ 同じ [ja]
 • การออกเสียง : 火曜日 火曜日 [ja]
 • การออกเสียง : いつも いつも [ja]
 • การออกเสียง : ベッド ベッド [ja]
 • การออกเสียง : しかし しかし [ja]
 • การออกเสียง : バス バス [ja]
 • การออกเสียง : 働く 働く [ja]
 • การออกเสียง : フォーク フォーク [ja]