หมวดหมู่:

jiayou

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjiayou

  • การออกเสียง : 加油
    加油 [zh]
  • การออกเสียง : 짜요
    짜요 [ko]