หมวดหมู่:

Jiàn-ver

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJiàn-ver

  • การออกเสียง : 见 [zh]