• การออกเสียงคำว่า mondanités mondanités [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bourge bourge [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nomenclatura nomenclatura [es]
 • การออกเสียงคำว่า distingué distingué [fr]
 • การออกเสียงคำว่า propre sur lui propre sur lui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gens de la haute gens de la haute [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apparence apparence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rupins rupins [fr]
 • การออกเสียงคำว่า huppé huppé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า BCBG BCBG [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Toto l'aristo Toto l'aristo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jet setter Jet setter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bon chic bon genre Bon chic bon genre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la haute société la haute société [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bottin mondain Bottin mondain [fr]