หมวดหมู่:

Jej płacz ~ mnie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJej płacz ~ mnie

  • การออกเสียง : jej jej [cs]
  • การออกเสียง : zdumiał zdumiał [pl]