หมวดหมู่:

jednotné číslo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjednotné číslo

 • การออกเสียงคำว่า музыка музыка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า помощь помощь [ru]
 • การออกเสียงคำว่า kočka kočka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า кириллица кириллица [ru]
 • การออกเสียงคำว่า нежность нежность [ru]
 • การออกเสียงคำว่า свиноматка свиноматка [ru]
 • การออกเสียงคำว่า pes pes [sl]
 • การออกเสียงคำว่า zastávka zastávka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า lampion lampion [nl]
 • การออกเสียงคำว่า акционерный акционерный [ru]
 • การออกเสียงคำว่า jelen jelen [cs]
 • การออกเสียงคำว่า buk buk [pl]
 • การออกเสียงคำว่า stimulant stimulant [en]
 • การออกเสียงคำว่า nekonečný nekonečný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า kůň kůň [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mamut mamut [es]
 • การออกเสียงคำว่า tramvaj tramvaj [cs]
 • การออกเสียงคำว่า стрелочник стрелочник [ru]
 • การออกเสียงคำว่า krtek krtek [cs]
 • การออกเสียงคำว่า truhlář truhlář [cs]
 • การออกเสียงคำว่า muzikant muzikant [sq]
 • การออกเสียงคำว่า jedinečný jedinečný [sk]
 • การออกเสียงคำว่า kabel kabel [sv]
 • การออกเสียงคำว่า učitel učitel [cs]
 • การออกเสียงคำว่า křeček křeček [cs]
 • การออกเสียงคำว่า slon slon [cs]
 • การออกเสียงคำว่า žirafa žirafa [cs]
 • การออกเสียงคำว่า dominanta dominanta [pl]
 • การออกเสียงคำว่า šílenec šílenec [cs]
 • การออกเสียงคำว่า bronz bronz [hu]
 • การออกเสียงคำว่า sysel sysel [cs]
 • การออกเสียงคำว่า vrba vrba [sl]
 • การออกเสียงคำว่า mutagen mutagen [en]
 • การออกเสียงคำว่า chodba chodba [sk]
 • การออกเสียงคำว่า hlodavec hlodavec [sk]
 • การออกเสียงคำว่า squatter squatter [en]
 • การออกเสียงคำว่า jaguár jaguár [cs]
 • การออกเสียงคำว่า basista basista [pt]
 • การออกเสียงคำว่า plagiát plagiát [cs]
 • การออกเสียงคำว่า bedro bedro [sk]
 • การออกเสียงคำว่า osel osel [cs]
 • การออกเสียงคำว่า violoncellista violoncellista [it]
 • การออกเสียงคำว่า vějíř vějíř [cs]
 • การออกเสียงคำว่า zubr zubr [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Kohoutek Kohoutek [de]
 • การออกเสียงคำว่า ocún ocún [cs]
 • การออกเสียงคำว่า tažen tažen [cs]
 • การออกเสียงคำว่า dřín dřín [cs]
 • การออกเสียงคำว่า jabloň jabloň [cs]
 • การออกเสียงคำว่า náchylnost náchylnost [cs]
 • การออกเสียงคำว่า letenka letenka [sk]
 • การออกเสียงคำว่า šupák šupák [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kyvadlo kyvadlo [cs]
 • การออกเสียงคำว่า pneumatika pneumatika [sk]
 • การออกเสียงคำว่า jezevec jezevec [cs]
 • การออกเสียงคำว่า komisař komisař [cs]
 • การออกเสียงคำว่า plaketa plaketa [cs]
 • การออกเสียงคำว่า sketa sketa [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kukátko kukátko [cs]
 • การออกเสียงคำว่า podmalba podmalba [cs]
 • การออกเสียงคำว่า toulavost toulavost [cs]
 • การออกเสียงคำว่า býkovec býkovec [cs]
 • การออกเสียงคำว่า vejcovod vejcovod [cs]
 • การออกเสียงคำว่า vačka vačka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kakost kakost [cs]
 • การออกเสียงคำว่า šumák šumák [cs]
 • การออกเสียงคำว่า výstřel výstřel [cs]
 • การออกเสียงคำว่า plejtvák plejtvák [cs]
 • การออกเสียงคำว่า культурно-гуманитарный культурно-гуманитарный [ru]
 • การออกเสียงคำว่า katecheta katecheta [pl]
 • การออกเสียงคำว่า hnůj hnůj [cs]
 • การออกเสียงคำว่า klášter klášter [cs]
 • การออกเสียงคำว่า pepřovník pepřovník [cs]
 • การออกเสียงคำว่า perlový náhrdelník perlový náhrdelník [cs]
 • การออกเสียงคำว่า člověkovi člověkovi [cs]
 • การออกเสียงคำว่า chuchvalec chuchvalec [cs]
 • การออกเสียงคำว่า céva céva [cs]
 • การออกเสียงคำว่า náplast náplast [cs]
 • การออกเสียงคำว่า chasník chasník [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mineralog mineralog [cs]
 • การออกเสียงคำว่า puchýřek puchýřek [cs]
 • การออกเสียงคำว่า peruť peruť [cs]
 • การออกเสียงคำว่า obsažený obsažený [cs]
 • การออกเสียงคำว่า chomout chomout [cs]
 • การออกเสียงคำว่า přemalba přemalba [cs]
 • การออกเสียงคำว่า hlemýžď hlemýžď [cs]
 • การออกเสียงคำว่า lípa lípa [cs]
 • การออกเสียงคำว่า zálusk zálusk [cs]
 • การออกเสียงคำว่า omluvenka omluvenka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า epizoda epizoda [cs]
 • การออกเสียงคำว่า nástup nástup [cs]
 • การออกเสียงคำว่า squatterka squatterka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Faustův Faustův [cs]
 • การออกเสียงคำว่า železničář železničář [cs]
 • การออกเสียงคำว่า luskoun luskoun [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kompot kompot [pl]
 • การออกเสียงคำว่า koníček koníček [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mrkev mrkev [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kosatka kosatka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า pustina pustina [cs]