หมวดหมู่:

Jebel Yalek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJebel Yalek

  • การออกเสียง : جبل يلك جبل يلك [ar]