หมวดหมู่:

Japanse

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJapanse

  • การออกเสียง : 你好 你好 [yue]
  • การออกเสียง : 小鹿 小鹿 [ja]