หมวดหมู่:

japanese place name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjapanese place name

 • การออกเสียง : Abashiri Abashiri [ja]
 • การออกเสียง : Aoyama Aoyama [ja]
 • การออกเสียง : Asuka Asuka [ja]
 • การออกเสียง : Dejima Dejima [ja]
 • การออกเสียง : Hokkaido Hokkaido [en]
 • การออกเสียง : Iida Iida [fi]
 • การออกเสียง : Iigohama Iigohama [ja]
 • การออกเสียง : ishi-jo ishi-jo [ja]
 • การออกเสียง : Kagoshima Kagoshima [ja]
 • การออกเสียง : Kanagawa Kanagawa [ja]
 • การออกเสียง : Koyama Koyama [ja]
 • การออกเสียง : Kumamoto Kumamoto [ja]
 • การออกเสียง : mie (三重) mie (三重) [ja]
 • การออกเสียง : Minami Sanriku Minami Sanriku [ja]
 • การออกเสียง : Murata Murata [ja]
 • การออกเสียง : Okayama Okayama [ja]
 • การออกเสียง : Okuma Okuma [ja]
 • การออกเสียง : Otsuka Otsuka [ja]
 • การออกเสียง : Oyama Oyama [ja]
 • การออกเสียง : Roppongi Roppongi [ja]
 • การออกเสียง : Saitama Saitama [ja]
 • การออกเสียง : Sapporo Sapporo [ja]
 • การออกเสียง : shibuya shibuya [ja]
 • การออกเสียง : Shiga Shiga [ja]
 • การออกเสียง : Shimbashi Shimbashi [ja]
 • การออกเสียง : Tochigi Tochigi [ja]
 • การออกเสียง : Tokushima Tokushima [en]
 • การออกเสียง : Tottori Tottori [ja]
 • การออกเสียง : Tsudayamate Tsudayamate [ja]
 • การออกเสียง : Yagawahama Yagawahama [ja]
 • การออกเสียง : Yamagata Yamagata [ja]
 • การออกเสียง : Yamaguchi Yamaguchi [ja]
 • การออกเสียง : Yamanashi Yamanashi [ja]
 • การออกเสียง : Yamazaki Yamazaki [ja]
 • การออกเสียง : Yuriage Yuriage [ja]
 • การออกเสียง : いしづちさん いしづちさん [ja]
 • การออกเสียง : きょうと きょうと [ja]
 • การออกเสียง : 三重県 三重県 [ja]
 • การออกเสียง : 与力町 与力町 [ja]
 • การออกเสียง : 京都 京都 [ja]
 • การออกเสียง : 京都 (きょうと) 京都 (きょうと) [ja]
 • การออกเสียง : 京都市 京都市 [ja]
 • การออกเสียง : 京都市(きょうとし) 京都市(きょうとし) [ja]
 • การออกเสียง : 京都府 京都府 [ja]
 • การออกเสียง : 京都府(きょうとふ) 京都府(きょうとふ) [ja]
 • การออกเสียง : 佐賀県 佐賀県 [ja]
 • การออกเสียง : 兵庫県 兵庫県 [ja]
 • การออกเสียง : 北海道 北海道 [ja]
 • การออกเสียง : 北海道 (ほっかいどう) 北海道 (ほっかいどう) [ja]
 • การออกเสียง : 千葉 (Chiba) 千葉 (Chiba) [ja]
 • การออกเสียง : 千葉県 千葉県 [ja]
 • การออกเสียง : 吉野川 吉野川 [ja]
 • การออกเสียง : 吹田 吹田 [ja]
 • การออกเสียง : 吹田市 吹田市 [ja]
 • การออกเสียง : 和歌山県 和歌山県 [ja]
 • การออกเสียง : 埼玉県 埼玉県 [ja]
 • การออกเสียง : 堺 [zh]
 • การออกเสียง : 堺市 堺市 [ja]
 • การออกเสียง : 堺筋本町 堺筋本町 [ja]
 • การออกเสียง : 士別 士別 [ja]
 • การออกเสียง : 大分 (Oita) 大分 (Oita) [ja]
 • การออกเสียง : 大分県 大分県 [ja]
 • การออกเสียง : 大和 大和 [ja]
 • การออกเสียง : 大津 (おおつ) 大津 (おおつ) [ja]
 • การออกเสียง : 大津市 大津市 [ja]
 • การออกเสียง : 大津市 (おおつし) 大津市 (おおつし) [ja]
 • การออกเสียง : 大阪府 大阪府 [ja]
 • การออกเสียง : 大阪府(おおさかふ) 大阪府(おおさかふ) [ja]
 • การออกเสียง : 天竜川 天竜川 [ja]
 • การออกเสียง : 奈良県 奈良県 [ja]
 • การออกเสียง : 奈良県(ならけん) 奈良県(ならけん) [ja]
 • การออกเสียง : 守山市 守山市 [ja]
 • การออกเสียง : 安土 安土 [ja]
 • การออกเสียง : 宮城 (Miyagi) 宮城 (Miyagi) [ja]
 • การออกเสียง : 宮城県 宮城県 [ja]
 • การออกเสียง : 宮崎県 宮崎県 [ja]
 • การออกเสียง : 宿河原 宿河原 [ja]
 • การออกเสียง : 富山 (Toyama) 富山 (Toyama) [ja]
 • การออกเสียง : 富山県 富山県 [ja]
 • การออกเสียง : 山北町 山北町 [ja]
 • การออกเสียง : 山口県 山口県 [ja]
 • การออกเสียง : 山形県 山形県 [ja]
 • การออกเสียง : 山梨県 山梨県 [ja]
 • การออกเสียง : 岐阜 (Gifu) 岐阜 (Gifu) [ja]
 • การออกเสียง : 岐阜県 岐阜県 [ja]
 • การออกเสียง : 岡山県 岡山県 [ja]
 • การออกเสียง : 岩手 (Iwate) 岩手 (Iwate) [ja]
 • การออกเสียง : 岩手県 岩手県 [ja]
 • การออกเสียง : 島根 (Shimane) 島根 (Shimane) [ja]
 • การออกเสียง : 島根県 島根県 [ja]
 • การออกเสียง : 川口 川口 [ja]
 • การออกเสียง : 川口市 川口市 [ja]
 • การออกเสียง : 広島県 広島県 [ja]
 • การออกเสียง : 彦根市 彦根市 [ja]
 • การออกเสียง : 徳島県 徳島県 [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛 (Ehime) 愛媛 (Ehime) [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛県 愛媛県 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知県 愛知県 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知郡 愛知郡 [ja]
 • การออกเสียง : 新橋 新橋 [ja]