หมวดหมู่:

japanese place name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงjapanese place name

 • การออกเสียง : 東京 東京 [ja]
 • การออกเสียง : Hokkaido Hokkaido [en]
 • การออกเสียง : 北海道 北海道 [ja]
 • การออกเสียง : Sapporo Sapporo [ja]
 • การออกเสียง : 渋谷 渋谷 [ja]
 • การออกเสียง : 沖縄 (Okinawa) 沖縄 (Okinawa) [ja]
 • การออกเสียง : Tottori Tottori [ja]
 • การออกเสียง : 京都 京都 [ja]
 • การออกเสียง : 福島 (Fukushima) 福島 (Fukushima) [ja]
 • การออกเสียง : shibuya shibuya [ja]
 • การออกเสียง : 大分 (Oita) 大分 (Oita) [ja]
 • การออกเสียง : 千葉 (Chiba) 千葉 (Chiba) [ja]
 • การออกเสียง : 愛知県 愛知県 [ja]
 • การออกเสียง : 石川 (Ishikawa) 石川 (Ishikawa) [ja]
 • การออกเสียง : 群馬県 群馬県 [ja]
 • การออกเสียง : Kagoshima Kagoshima [ja]
 • การออกเสียง : 沖縄 (おきなわ) 沖縄 (おきなわ) [ja]
 • การออกเสียง : 茨城県 茨城県 [ja]
 • การออกเสียง : Roppongi Roppongi [ja]
 • การออกเสียง : 岐阜県 岐阜県 [ja]
 • การออกเสียง : Aoyama Aoyama [ja]
 • การออกเสียง : Otsuka Otsuka [ja]
 • การออกเสียง : Yamazaki Yamazaki [ja]
 • การออกเสียง : Kanagawa Kanagawa [ja]
 • การออกเสียง : Asuka Asuka [ja]
 • การออกเสียง : 香川 (Kagawa) 香川 (Kagawa) [ja]
 • การออกเสียง : 福井県 福井県 [ja]
 • การออกเสียง : Saitama Saitama [ja]
 • การออกเสียง : 高知県 高知県 [ja]
 • การออกเสียง : 沖縄 沖縄 [ja]
 • การออกเสียง : 東京 (とうきょう) 東京 (とうきょう) [ja]
 • การออกเสียง : 静岡県 静岡県 [ja]
 • การออกเสียง : 青森県 青森県 [ja]
 • การออกเสียง : 東近江市 東近江市 [ja]
 • การออกเสียง : 吹田市 吹田市 [ja]
 • การออกเสียง : 大和 大和 [ja]
 • การออกเสียง : 東京都(とうきょうと) 東京都(とうきょうと) [ja]
 • การออกเสียง : 島根 (Shimane) 島根 (Shimane) [ja]
 • การออกเสียง : 佐賀県 佐賀県 [ja]
 • การออกเสียง : 静岡 (Shizuoka) 静岡 (Shizuoka) [ja]
 • การออกเสียง : 鳥取県 鳥取県 [ja]
 • การออกเสียง : 千葉県 千葉県 [ja]
 • การออกเสียง : 大阪府 大阪府 [ja]
 • การออกเสียง : 岐阜 (Gifu) 岐阜 (Gifu) [ja]
 • การออกเสียง : 米原市 米原市 [ja]
 • การออกเสียง : 岩手 (Iwate) 岩手 (Iwate) [ja]
 • การออกเสียง : 犬上郡 犬上郡 [ja]
 • การออกเสียง : 茨木市 茨木市 [ja]
 • การออกเสียง : 兵庫県 兵庫県 [ja]
 • การออกเสียง : 滋賀県 滋賀県 [ja]
 • การออกเสียง : 長崎県 長崎県 [ja]
 • การออกเสียง : Yamagata Yamagata [ja]
 • การออกเสียง : 川口市 川口市 [ja]
 • การออกเสียง : 長浜市 長浜市 [ja]
 • การออกเสียง : 大津市 大津市 [ja]
 • การออกเสียง : 京都市 京都市 [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛県 愛媛県 [ja]
 • การออกเสียง : 福岡県 福岡県 [ja]
 • การออกเสียง : 山梨県 山梨県 [ja]
 • การออกเสียง : 甲賀市 甲賀市 [ja]
 • การออกเสียง : 栃木県 栃木県 [ja]
 • การออกเสียง : 福島県 福島県 [ja]
 • การออกเสียง : 香川県 香川県 [ja]
 • การออกเสียง : 北海道 (ほっかいどう) 北海道 (ほっかいどう) [ja]
 • การออกเสียง : 和歌山県 和歌山県 [ja]
 • การออกเสียง : 川口 川口 [ja]
 • การออกเสียง : Shimbashi Shimbashi [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛 (Ehime) 愛媛 (Ehime) [ja]
 • การออกเสียง : Murata Murata [ja]
 • การออกเสียง : 山形県 山形県 [ja]
 • การออกเสียง : 福井 (Fukui) 福井 (Fukui) [ja]
 • การออกเสียง : 秋田県 秋田県 [ja]
 • การออกเสียง : 大津 (おおつ) 大津 (おおつ) [ja]
 • การออกเสียง : 島根県 島根県 [ja]
 • การออกเสียง : 森山 森山 [ja]
 • การออกเสียง : 宮城県 宮城県 [ja]
 • การออกเสียง : 堺 [zh]
 • การออกเสียง : 三重県 三重県 [ja]
 • การออกเสียง : 広島県 広島県 [ja]
 • การออกเสียง : 大津市 (おおつし) 大津市 (おおつし) [ja]
 • การออกเสียง : 栗東市 栗東市 [ja]
 • การออกเสียง : Abashiri Abashiri [ja]
 • การออกเสียง : 草津 草津 [ja]
 • การออกเสียง : mie (三重) mie (三重) [ja]
 • การออกเสียง : 岩手県 岩手県 [ja]
 • การออกเสียง : 東京都 東京都 [ja]
 • การออกเสียง : 大分県 大分県 [ja]
 • การออกเสียง : 徳島県 徳島県 [ja]
 • การออกเสียง : 蒲生郡 蒲生郡 [ja]
 • การออกเสียง : 富山県 富山県 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知郡 愛知郡 [ja]
 • การออกเสียง : 近江八幡市 近江八幡市 [ja]
 • การออกเสียง : 彦根市 彦根市 [ja]
 • การออกเสียง : 京都府 京都府 [ja]
 • การออกเสียง : 湖南市 湖南市 [ja]
 • การออกเสียง : 草津市 草津市 [ja]
 • การออกเสียง : 堺市 堺市 [ja]
 • การออกเสียง : 高島市 高島市 [ja]
 • การออกเสียง : 守山市 守山市 [ja]
 • การออกเสียง : 鹿児島県 鹿児島県 [ja]