หมวดหมู่:

Japanese dish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงJapanese dish

 • การออกเสียง : yakisoba yakisoba [ja]
 • การออกเสียง : okonomiyaki okonomiyaki [ja]
 • การออกเสียง : gyudon gyudon [ja]
 • การออกเสียง : ochazuke ochazuke [ja]
 • การออกเสียง : nikujaga nikujaga [ja]
 • การออกเสียง : Sake no Dengaku Sake no Dengaku [ja]
 • การออกเสียง : tensoba tensoba [ja]
 • การออกเสียง : sukiyaki sukiyaki [ja]
 • การออกเสียง : omuraisu omuraisu [ja]
 • การออกเสียง : negimaki negimaki [ja]
 • การออกเสียง : chawanmushi chawanmushi [ja]
 • การออกเสียง : iwashi no agemono iwashi no agemono [ja]
 • การออกเสียง : Koya-dofu no Nimono Koya-dofu no Nimono [ja]
 • การออกเสียง : Tori no Mizutaki Tori no Mizutaki [ja]
 • การออกเสียง : Gari Gari [pt]
 • การออกเสียง : Kabocha no Fukumeni Kabocha no Fukumeni [ja]
 • การออกเสียง : kakuni kakuni [ja]
 • การออกเสียง : saba no teriyaki saba no teriyaki [ja]
 • การออกเสียง : yosenabe yosenabe [ja]
 • การออกเสียง : Horenso no Ohitashi Horenso no Ohitashi [ja]
 • การออกเสียง : Kaki no Dotenabe Kaki no Dotenabe [ja]
 • การออกเสียง : Satsuma age Satsuma age [ja]
 • การออกเสียง : Jagaimo no Tosa-fumi Jagaimo no Tosa-fumi [ja]
 • การออกเสียง : ankimo ankimo [ja]
 • การออกเสียง : o-zouni o-zouni [ja]
 • การออกเสียง : katsudon katsudon [ja]
 • การออกเสียง : horakuyaki horakuyaki [ja]
 • การออกเสียง : zosui zosui [ja]
 • การออกเสียง : donburi donburi [ja]
 • การออกเสียง : karasumi karasumi [ja]
 • การออกเสียง : Shiromi-no-Sakana no Mushimono Shiromi-no-Sakana no Mushimono [ja]
 • การออกเสียง : kamameshi kamameshi [ja]
 • การออกเสียง : hiyayakko hiyayakko [ja]
 • การออกเสียง : hiyashi chuka hiyashi chuka [ja]
 • การออกเสียง : chankonabe chankonabe [ja]
 • การออกเสียง : narutomaki narutomaki [ja]
 • การออกเสียง : kabayaki kabayaki [ja]
 • การออกเสียง : kiritanpo kiritanpo [ja]
 • การออกเสียง : harihari-nabe harihari-nabe [ja]
 • การออกเสียง : honesenbei honesenbei [ja]
 • การออกเสียง : chikuzenni chikuzenni [ja]
 • การออกเสียง : shimotsukare shimotsukare [ja]
 • การออกเสียง : Furofuki Daikon Furofuki Daikon [ja]
 • การออกเสียง : jingisukan jingisukan [ja]
 • การออกเสียง : Karei no Nitsuke Karei no Nitsuke [ja]
 • การออกเสียง : imoni imoni [ja]
 • การออกเสียง : horumonyaki horumonyaki [ja]
 • การออกเสียง : toriten toriten [ja]
 • การออกเสียง : kakuzara kakuzara [ja]
 • การออกเสียง : tsukudani tsukudani [ja]
 • การออกเสียง : karashizuke karashizuke [ja]
 • การออกเสียง : kasuzuke kasuzuke [ja]
 • การออกเสียง : tazukuri tazukuri [ja]
 • การออกเสียง : matsumaezuke matsumaezuke [ja]
 • การออกเสียง : monjayaki monjayaki [ja]
 • การออกเสียง : chukadon chukadon [ja]
 • การออกเสียง : motsunabe motsunabe [ja]
 • การออกเสียง : umezuke umezuke [ja]
 • การออกเสียง : hoto hoto [ja]
 • การออกเสียง : Daizu no Nimono Daizu no Nimono [ja]
 • การออกเสียง : hirayachi hirayachi [ja]
 • การออกเสียง : kaizokuyaki kaizokuyaki [ja]
 • การออกเสียง : takikomi gohan takikomi gohan [ja]
 • การออกเสียง : Bifun no Itamemono Bifun no Itamemono [ja]
 • การออกเสียง : bettarazuke (べったら漬) bettarazuke (べったら漬) [ja]
 • การออกเสียง : nanbanzuke nanbanzuke [ja]
 • การออกเสียง : Katsu ika odori-don Katsu ika odori-don [ja]
 • การออกเสียง : chosen-zuke chosen-zuke [ja]
 • การออกเสียง : Nijimasu no Shioyaki Nijimasu no Shioyaki [ja]
 • การออกเสียง : nozawana nozawana [ja]