• การออกเสียงคำว่า ひしょ ひしょ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า げんきではありません げんきではありません [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元気ではありません 元気ではありません [ja]
 • การออกเสียงคำว่า タイワン タイワン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Osaka Osaka [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Акихито Акихито [ru]
 • การออกเสียงคำว่า チェンジリング チェンジリング [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 呪われた島 呪われた島 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 最強チーム 最強チーム [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 炎と風 炎と風 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 妖精たちは風の中 妖精たちは風の中 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 真の光 真の光 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 鎧の魔導士 鎧の魔導士 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 心の鎧 心の鎧 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 楽園ゲーム 楽園ゲーム [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 闇の声 闇の声 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 楽園の塔 楽園の塔 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า もういいや もういいや [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 負けたくない 負けたくない [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 決まってらぁ 決まってらぁ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 教えてください 教えてください [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 負けるかよ 負けるかよ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 誠凜高校バスケ部だ 誠凜高校バスケ部だ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 信じてますから 信じてますから [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 今勝つんだ 今勝つんだ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ムダな努力だ ムダな努力だ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 今度はもう絶対に 今度はもう絶対に [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 信頼だ 信頼だ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า あきらめろ あきらめろ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 始動 始動 [ja]