หมวดหมู่:

j-ly különbség

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงj-ly különbség

  • การออกเสียง : hej hej [sv]
  • การออกเสียง : hely hely [fi]
  • การออกเสียง : folyt folyt [hu]
  • การออกเสียง : fojt fojt [hu]
  • การออกเสียง : sajtlyuk sajtlyuk [hu]