หมวดหมู่:

iubiesc ìubìesc

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงiubiesc ìubìesc

  • การออกเสียง : te iubesc
    te iubesc [ro]